Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV, platformë ERP e njohur globalisht dhe e dëshmuar në gjithë botën tek qindra mijëra klientë, përfshirë edhe shumë klientë në vendin tonë dhe rajon, është një zgjidhje softuerike tejet efikase kur është fjala për menaxhimin e operacioneve të një biznesi. Është zgjidhje e specializuar për kompanitë e mesme dhe të mëdha që janë në rritje dhe në të njëjtën kohë dëshirojnë të qëndrojnë fleksibile dhe t’i përgjigjen nevojave të tregut në mënyrë shumë të shpejtë.

Më poshtë janë paraqitur disa prej përfitimeve dhe avantazheve:

 • Rritja e produktivitetit te punës
 • Rritja e transparencës dhe efektivitetit të proceseve
 • Rritja e shitjeve dhe profitit
 • Kthim i shpejtë i investimeve
 • Ulja e kohës së shpenzuar në përpunimin e secilit informacion
 • Informata në kohë reale për stoqet, artikujt, nivelin e inventarit, vendin e artikujve
 • Rritja e kënaqësisë së klientit duke ulur gabimet dhe vonesat

 

Zgjidhje për ERP

Sistemi për planifikim të resurseve të ndërmarrjes (ERP) u mundëson bizneseve dhe organizatave të arrijnë efiçencë organizative duke i lidhur në mënyrë kohezive të gjitha proceset interne të biznesit. ERP sistemi u mundëson departamenteve të ndryshme dhe njësive funksionale si Kontabiliteti dhe financat, Prodhimi, Shitja, etj., që t’i koordinojnë aktivitetet, shkëmbejnë informata dhe bashkëpunojnë në mënyrë efikase.

Nën-zgjidhjet për ERP të cilat ofrohen si pjesë e një ERP zgjidhjeje janë:

 • Analizë
 • Dizajnimi i zgjidhjes
 • Implementim
 • Testim
 • Suport
 • Upgrade
 • Konsulencë
 • Licenca per MS Dynamics NAV
 • Integrim i MS Dynamics NAV me platforma tjera
 • Dizajnimi dhe instalimi I arkitektures hardverike