Kodi i Etikës

Ne jemi të përkushtuar që t’i ofrojmë klientëve tanë një shërbim që është me të vërtetë profesional. Kjo nuk përfshin vetëm ekspertizën tonë në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe të Telekomunikimit, por poashtu sjelljën tonë, vlerat tona dhe principet të cilave ne ju përmbahemi dhe veprojmë në përputhje me to gjatë shërbimit tonë ndaj klientëve.

Kodi ynë i Etikës përputhët me iniciativat më të fundit rregullative dhe legjislative të cilat sigurojnë kërkuesit e shërbimeve të konsulencës që menaxheri ynë dhe punonjësit tanë janë publikisht të përkushtuar ndaj ofrimit të kualitetit më të lartë të punës. Menaxherët tonë si dhe punonjësit janë poashtu i përmbahën këtij Kodi të Etikës në çdo kohë.